top of page
  • Writer's pictureKajetan Kupść

Technologia budowy INHOM – ciepły dom + dogrzewanie elektryczne

Od samego początku idea domów energooszczędnych INHOM opiera się na elektrycznym dogrzewaniu domów. W 2008 roku gdy rozpoczynaliśmy budowę pierwszych domów energooszczędnych o zapotrzebowaniu na energię grzewczą w wysokości około 35 kWh/m2 ludzie słysząc, że domy będą ogrzewane elektrycznie byli w szoku. Później czasy się zmieniły, udoskonaliliśmy standardy, jeszcze bardziej obniżyliśmy zapotrzebowanie na energię cieplną oraz w międzyczasie przyszło fotowoltaiczne eldorado. Ogrzewanie elektryczne w połączeniu z panelami PV na dachu zaczęło zyskiwać na popularności.Dom w Bojanie

Rys. 1 Jeden z naszych pierwszych budynków, zbudowany w 2009 roku (całkowicie na prądzie) - materiały własne.


Wtedy i dziś jesteśmy przekonani, że technologia budowy polegająca na bardzo ciepłym domu dogrzewanym elektrycznie jest najlepszym możliwym wariantem. Przekonanie to wynika z wielu względów, jednak głównym i niezmiennym przez te wszystkie lata pozostaje niski albo bardzo niski rachunek za energię elektryczną. Lepszym rozwiązaniem byłby tylko dom zeroenergetyczny. Przy okazji każdego nowego domu wprowadzamy nowe rozwiązania i ulepszenia tak aby cel pełnej zeroenergetyczności grzewczej kiedyś mógł zostać osiągnięty.


Ogrzewanie elektryczne w połączeniu z bardzo ciepłym domem daje masę zalet. Po pierwsze jest to najbardziej prosty i najmniej awaryjny system grzewczy z wszystkich dostępnych. Bezpieczeństwo elektrycznego ogrzewania podłogowego także wyprzedza inne alternatywne rozwiązania. Niewątpliwą zaletą jest jego kompatybilność z fotowoltaiką, czego nie można powiedzieć np. o gazie. Wprawdzie regulacje w zakresie rozliczeń fotowoltaicznych niedawno się zmieniły na trochę mniej korzystne to jednak można spodziewać się zmian rynkowych i technologicznych, które poprawią zasady sprzedaży własnej energii w niedalekiej przyszłości. Niskie koszty inwestycyjne oraz techniczna łatwość montażu i ewentualnej naprawy także są istotnymi aspektami dla przyszłych użytkowników.


Pasywny dom w Stawigudzie

Rys. 2 Certyfikowany dom pasywny w Stawigudzie, zbudowany w 2015 r. PV na dachu o mocy ok. 10 kW - materiały własne.

 

Dodatkowo każdy dom w technologii INHOM, a więc zasilany elektrycznie, można z łatwością i niewielkim kosztem wyposażyć w pompę ciepła powietrze-powietrze. Zabieg taki umożliwia dalszą redukcję kosztów grzewczych rzędu 50%. Przygotowanie instalacji można wykonać już na etapie budowy domu jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby zrealizować takie zadanie także w domu już zamieszkałym. 

Z kolei główny minus jaki obciąża ten rodzaj ogrzewania czyli wysokie koszty eksploatacyjne praktycznie nie występuje w domach INHOM z racji bardzo ciepłych domów jakie tworzymy.

35 views0 comments

Comentários


bottom of page