FUNDAMENTY

Dom w Bojanie
Dom w Bojanie

Przygotowanie podłoża pod fundament

Dom w Bojanie
Dom w Bojanie

Zbrojenie

Dom w Bojanie - fundament
Dom w Bojanie - fundament
Dom w Roszkowie
Dom w Roszkowie

Przygotowanie podłoża pod fundament

Dom w Roszkowie
Dom w Roszkowie

Izolacja od gruntu 25 cm

Dom w Roszkowie
Dom w Roszkowie

Płyta fundamentowa przed zalaniem

Dom w Przyjaźni
Dom w Przyjaźni

Płyta fudnamentowa

Dom w Koleczkowie
Dom w Koleczkowie

Płyta fundamentowa

Dom w Koleczkowie
Dom w Koleczkowie

Zbrojenie typu filigran

Zacieranie płyty fundamentowej
Zacieranie płyty fundamentowej
Dom w Chwaszczynie
Dom w Chwaszczynie

Zalewanie płyty fundamentowej z wykorzystaniem zbrojenie rozproszonego pod ziemianke

Dom w Chwaszczynie
Dom w Chwaszczynie

Zalanie płyty fundamentowej pod ziemiankę

Zbrojenie płyty fundamentowej
Zbrojenie płyty fundamentowej
Zalewanie płyty fundamentowej
Zalewanie płyty fundamentowej
Dom w Chwaszczynie
Dom w Chwaszczynie

Płyta fundamentowa

Dom w Chwaszczynie
Dom w Chwaszczynie

Płyta fundamentowa